Logotip Yaratish

Logotip Bu...

Speaker 1

Logotip - bu shunchaki bir belgi yoki yozuv emas, balki kompaniyangizning imzosi hisoblanadi. Kompaniyani va uning mahsulotlarini bozorda tanib olishda uning roli katta.

Logotip nima qiladi?

-Odamlar e'tiborini jalb qiladi;

-Mijozlarga kompaniya haqida birlamchi ma'lumot beradi;

-O'ziga xosligi bilan raqobatchilardan ajratib turadi;

-Reklama samaradorligini oshiradi va kompaniyaning obro'sini ko'taradi.

Sodda qilib aytganda, a'lo darajadagi logotip qanday faoliyat turi ekanini darhol bildirib turadi, sifatsiz logotip esa bu birinchi halokatli taassurotga o'xshaydi.